Case

Centriair ser med stolthet och glädje på vår långa lista av välfungerande installationer.

Ett stort antal installationer världen över finns inom bla livsmedelsproduktion, biogas, avfallhantering, avloppsrening. Här är några utvalda referenser.