Discover the next generation of precision air treatment.
Welcome to emission control.

Läs mer

Renare luft. Mindre resurser.

För att accelerera minskningen av skadliga luftburna utsläpp utvecklar och installerar vi högeffektiva industriella luftreningslösningar som uppfyller de allra strängaste utsläppskraven med minsta möjliga resurser. Genom att kombinera en rad ledande teknologier kan vi garantera stabil och hållbar prestanda med hög precision, verifierat av realtidsdata. Resultatet är en renare framtid som bygger på respekt för luften vi andas, miljön vi delar, och den energi vi förbrukar. 

Läs mer

HUR CENTRIAIR GÖR SKILLNAD

Separera, eliminera och verifiera

Tillsammans med våra partners hjälper vi till att hantera komplexiteten i industriell luftrening genom att separera partiklar ur gasströmmar, eliminerar skadliga gasformiga ämnen (gaser) med övervakning och optimering av prestanda i realtid.

Separera

Avancerad separeringsteknik avlägsnar skadliga partiklar och separerar aerosoler, av vilka en del kan fångas in och återanvändas i industriella processer.

Läs mer

Eliminera

Innovativa katalytiska och oxiderande teknologier eliminerar skadliga processgaser 
och lukter till låga energi- och underhållskostnader.

Läs mer

Verifiera

Realtidssystem för övervakning, kontroll och optimering säkerställer höga och långsiktiga/långsiktigt stabila prestandanivåer.

Läs mer

APPLIKATIONER

Fast avfallshantering

  • 98,6%
  • luktreducering
  • 8x mindre utrymmeskrav
Läs mer

Biogasproduktion

  • 97,5%
  • reducering av H2S
  • 32 190 m3/h
Läs mer

Livsmedelsproduktion

  • 99%
  • luktreducering
  • 7x mindre energiförbrukning
Läs mer

VARFÖR CENTRIAIR?

Minska påverkan på miljö och hälsa

Högeffektivt avlägsnande / högeffektiv separering av partiklar och gas, lukteliminering, aerosol- och gasseparering samt minskning av utsläpp till miljön.

Läs mer

Spara energi, utrymme och kostnader

Säkerställ högsta energieffektivitet, minsta utrymmeskrav och lägsta totala ägandekostnad.

Läs mer

Garanterad hög prestanda

Garanterad hög prestanda med specialiserade lösningar för viktiga industriapplikationer – kontrollerade och verifierade med realtidsdata.

Läs mer