Om Centriair

Centriair erbjuder teknologiledande lösningar för att minska industriella luftburna föroreningar.
Lösningar som separerar och eliminerar skadliga ämnen effektivare och med minsta möjliga
energiförbrukning, arbetsinsats och miljöpåverkan.

Centriair är ett svenskt företag, grundat 2007 och ägt av ledningen och Alder. Vi arbetar internationellt med kontor i Sverige och Tyskland med referenser i Asien, Europa och Nordamerika. Merparten av vår verksamhet är koncentrerad till norra Europa där vi förutom vårt eget säljteam använder ett nätverk av lokala representanter.


Centriair utvecklar och installerar högeffektiva lösningar för energieffektiv rening av processgaser, inklusive partiklar, gasformiga föreningar och lukter. Vi erbjuder lösningar med dokumenterade miljömässiga och ekonomiska fördelar. Våra system är vanligtvis mycket effektiva, har låg total ägandekostnad och lägre klimatpåverkan än traditionella lösningar.

Ren luft för en hållbar planet
En renare framtid byggd på respekt för luften vi andas in, miljön vi delar och energin som vi använder.
Accelerera Industriell Luftrening
Vi visar vägen genom att accelerera insatsen av världens mest effektiva industriell luftreningslösningar, vilka höjer standarden för hållbar prestanda.
Kärnvärden
Driv tillväxt – omsorg om vår personal – Utveckla vårt erbjudande – Operationell excellens – Verklig effekt på hållbarheten
Föregående bild
Nästa bild