Avlopp/Avloppsrening

Luktrening inom Avlopp/avloppsrening

Avloppsreningsverk producerar ofta lukter som behöver renas. Exempel på processer som är särskilt illaluktande är slamavvattning och slamlagring.

Centriair har direkt erfarenhet från vattenreningsverk där det är viktigt att säkerställa att inga situationer med farliga H2S-koncentrationer kan uppstå i anläggningen. Lukt från pumpstationer är ett problem för många kommuner. Vanligtvis behövs lösningar baserade på små luftflöden, men det är viktigt att välja rätt teknik för att få hög effektivitet och rimliga driftskostnader. Råvarulagringstankar i en biogasanläggning i reningsverket har vanligtvis ganska höga koncentrationer av luktämnen i den ventilerade luftströmmen. Detsamma gäller hygieniseringstankar, värmetankar etc i denna process samt tankar som används vid vattenrening. Behandlingsmetod beror på material som lagras och andra förhållanden, om tanken är uppvärmd etc. Centriair har referensinstallationer för denna typ av installationer. Tveka inte att kontakta oss för att lära dig mer om dessa lösningar. 

Pumpstationer

Pumpstationer har varit ett fokussegment för Centriair sedan flera år.

Vi har levererat och driver enheter i fält, allt från de små 100 m3/h stationerna till den långa Emscher-kanalen som har 17 enheter med ett totalt luftflöde på 390000 m3/h.

Det som gör Centriair verkligt unikt för pumpstationer är vårt utbud av koncentrationer och luktborttagningseffektivitet. Vi har instegsmodellerna optimerade för lång energiförbrukning och underhåll; men vi har också den extrema koncentrationslinjen med DEO som behandlar upp till 8000 ppm H2S effektivitet.

För fallen däremellan finns SUL-intervallet. För pumpstationer är ATEX vanligt, här har vi flera alternativ, OPS-systemet upp till de kvävespolade ATEX-lampramarna. Sammanfattningsvis kan Centriair kunna möta alla case och krav för pumpstationer.

Reningsverk

Avloppsreningsverk är en central fokusnisch för Centriair och vi har varit aktiva inom detta segment sedan många år.

För avloppsreningsverken varierar de faktiska fallen ganska kraftigt, vi har allt från slam/primärt intag till biologiska och klarningsled, vilket ger varierande halter.

Våra tekniska lösningar är anpassade för att hantera detta och för att ge hög prestanda men samtidigt optimera energiförbrukning, fotavtryck, underhållsbehov etc. I avloppsanläggningar kan ATEX-situationer uppstå, något vi har lösningar för. H2S-nivåerna varierar ofta mycket, även här har vi intressanta teknologier för att behandla källor med höga halter, både SulphaRed- och DEO-systemen.

Sammanfattningsvis har vi en stark teknologiportfölj och bred erfarenhet från nischen, och vi vågar påstå att vi kan lösa alla luktproblem man stöter på inom avloppsreningsverk. 

Avloppskanaler

Denna applikation har mycket stora variationer, både i koncentrationer och luftflöden, dock vanligtvis låga till medelhöga. ATEX kan behövas beroende på region och typ av station.

Centriair har lång erfarenhet och ett brett utbud av lösningar för att lösa alla utmaningar du kan stöta på i avloppsnät.

Våra tekniska lösningar sträcker sig från Sulphared, via ColdOx compact till de katalytiska DEO-enheterna.