Centrifuger

Våra centrifuger, designade speciellt för livsmedelsindustrin med fokus på att möta unika krav vad gäller material, prestanda, temperatur och hållbarhet.

Våra centrifugseparatorer använder en lamellrotor som snurrar med hastigheter på upp till 3000 rpm, och effektivt separerar vätskepartiklar baserat på deras densitetsskillnad från gasen. Denna mångsidiga centrifug hanterar effektivt ett brett utbud av flytande och fasta partiklar, såväl som olika oljor och partiklar.

Utan behov av filtreringsmedia hålls underhållet till ett minimum, och det finns ingen ackumulering av tryckfall. Detta resulterar i minskade driftskostnader och säkerställer en konsekvent och oavbruten prestanda.

Dessutom är våra centrifuger designade för att ta minimalt med utrymme samtidigt som produktiviteten maximeras. Deras kompakta installation garanterar maximalt utnyttjande av tillgängligt utrymme för ökad effektivitet.

Centrifuge för avskiljning av fin oljedimma. Hanterar även blandade partikelföroreningar, droppar och fast damm.

  • Lina
  • Petra
  • Olga