Applikationer

Centriair levererar  egenutvecklade, teknologiledande lösningar.

Energieffektivt rening av luftburna partiklar, VOC och lukt från industriella processer främst inom livsmedelsproduktion, avfallshantering samt biogas.

Inom livsmedelsindustrin är de flesta av våra referenser inom friteringstillämpningar, men vi implementerar i allt högre grad våra lösningar för rökning, stekning och fiskberedning. Fritering inkluderar produkter som pommes frites, chips/chips, nudlar, kyckling, fisk, kött och bakverk.

Inom bearbetning av livsmedelsrester erbjuder vi lösningar för sällskapsdjursfoder, rendering och bearbetning av slakteriavfall.

Inom biogas och avfallshantering erbjuder vi ett brett utbud av tekniker för att minska luftburna utsläpp från bearbetning av fast avfall, avloppsrening och biogasbehandling.

Inom dessa branscher löser vi ett brett spektrum av utsläppsproblem genom teknikledande lösningar med bevisade miljömässiga och ekonomiska fördelar. Våra lösningar har vanligtvis högre prestanda, lägre driftskostnad och lägre energiförbrukning än rådande system.

Förutom dessa industrier kan våra lösningar anpassas för att behandla luftburna utsläpp från andra källor. Kontakta oss om du har ett emissionsproblem som du vill lösa.