SulphaRed™ filter

Hantering av svavelföreningar för krävande applikationer, med hjälp av vårt specialiserade media.

SulphaRed™ är ett kemiskt adsorptionsmedel baserat på ett inert kerambaserat medium. Det binder svavelväte H2S och andra svavelföreningar, vilka omvandlas till ett svavelsalt. Bädden regenereras delvis av syre varvid elementärt svavel bildas.

Fördelar:

  • Förfiltrering av H2S och andra svavelföreningar
  • Icke kolbaserat media
  • Restprodukt – låg klimatpåverkan
  • Upp till 100 % reduktion av H2S
  • Högre adsorptionskapacitet än kol
  • Regenerativt media, håller länge
  • Lågt pris jämfört med kol