Slakterier och Rendering

Luktrening inom slakteriaer och rendering

Slakterier

Slakterier kan vara en utmanande industri vad gäller lukter. Det är uppenbart att höga halter av H2S och andra föreningar som frigörs under daglig verksamhet kan vara mycket farliga. Dessutom ligger slakterier i vissa fall inte så långt från stadsdelar och samhällen, vilket stör grannarna.

För att behandla denna specifika typ av lukt använder Centriair två steg: förbehandling av H2S och huvudbehandling av luktföreningar – vilket skapar det mest effektiva systemet som är applicerbart för enskilda kunder.

Rendering

Allt material från slakteriet går inte till spillo. Vissa delar av djuret används senare för att producera andra produkter såsom gelatin och etc. Trots att det ger ekonomiska fördelar för materialanvändningen, kan processen för rendering vara ganska farlig, med tanke på att djurblod kan frigöra ammoniak och höga halter av H2S.

Centriair har årtionden av erfarenhet och forskning för att behandla dessa luktföreningar med cirka 98 % av luktelimineringen. H2S inom rendering kan förbehandlas med användning av SulphaRed™ eller Scrubbers som kommer att minska alla högkoncentrerade farliga föreningar. Senare, genom att använda andra system som UV-exponering, kolfiltrering, etc ser vi till att ge kunden den säkraste arbetsmiljön.

Hantering av tankar med flytande avfall

Flytande avfall inkluderar till exempel återvunnen olja och andra processvätskor.

Detta är en applikation som har varierande processsteg, allt från lagring till värmebehandling.

Luktkoncentrationerna varierar kraftigt och aerosoler kan förekomma. Vanligtvis endast ColdOx, med droppavskiljare. Centrifuger kan användas om aerosolnivåerna är höga eller partikelfördelningen utmanande.

Produktionsutsläpp

Mycket varierande case, beroende på typen av produktion. Rådfråga oss gärna om detta.