System för kontroll och optimering

System för övervakning, kontroll och optimering i realtid säkerställer högsta möjliga prestanda.

Övervakning

Övervakning, det vill säga fjärrövervakning av anläggningarna, är något som är centralt för oss på Centriair. Genom att ha en permanent övervaka anläggningarna kan våra kunder vara säkra på att utsläppen från deras drift ligger inom gränserna och inga klagomål från grannar kommer in. Övervakning används också för att planera underhåll, återigen för att säkerställa att vi alltid har full funktionalitet och prestanda från installationerna.

Mätning

Prestandamätning är en viktig del av att verifiera en installation, men vi använder även data för fjärrövervakning. Återigen är syftet att säkerställa att våra kunder kan vara säkra på att deras luftbehandlingsanläggning fungerar som specificerat och att de inte får några klagomål. Prestandamätning är också en viktig input för underhållsplaneringen.

Förebyggande underhåll

Regelbundet och noggrant underhåll är en nödvändig punkt för att upprätthålla prestanda. Centriair har interna servicetekniker som täcker våra hemmamarknader Sverige och Tyskland. På våra andra marknader samarbetar vi med lokala partners, ibland assisterade av resetekniker från vårt interna team.

WHY CENTRIAIR?

Minska miljö- och hälsopåverkan

Högeffektiv rening av pertiklar och gas, luktrening, aerosol- och gasseparering och minskning av klimatutsläpp.


Läs mer

Spara enrgi, utrymme och kostnader

Säkerställ högsta energieffektivitet, minsta fotavtryck och lägsta totala ägandekostnad.Läs mer

Garantera hög prestanda

Garanterad hög prestanda med anpassade lösningar för viktiga indistruella applikationer, kontrollerade och verifierade med realtidsdata.

Läs mer