Kompaktserien

Centriairs ColdOx R-serie

ColdOx® är en väl beprövad teknik som kombinerar en UV-reaktor med efterföljande aktivt kol för att minska VOC- och luktutsläpp. Tillämpningar där ColdOx® anses vara den bästa tillgängliga tekniken är bland annat lukt från avlopp, avfall, livsmedelsindustri, biogas och slakterier. ColdOx® har dokumenterat hög reningsgrad, upp till >99%, mätt i luktenheter per m3. ColdOx® R-serien är en standardiserad produktserie som bygger på väl beprövad och etablerad teknik. Med sin kompakta design är den lätt att placera i till exempel pumpstationer, avfallsrum och andra begränsade utrymmen. Enheten minskar lukt genom:

 1. UV-ljus
 2. Oxidation med UV-radikaler/ozon
 3. efterpolering av aktivt kol: 

 

Uppskattade funktioner i R-nerien:

 • Säkerhet
 • Tillförlitlighet
 • Övervakning
 • Prestanda

 

Modeller I Centriairs ColdOx R-serie:

 • COX R150
 • COX R300
 • COX R550
 • COXR850
 • COXR1100
 • COXR1500
 • COXR1800
 • COX R2200
 • COX R2500