Produkter

Varje gas har sin svaghet – vi angriper den med precision.

Våra olika lösningar behandlar alla industrier där ren luft behövs, och täcker volymflöden från 100 m³/h upp till 320 000 m³/h.

Compaktserien

ColdOx® Compact är en integrerad plug & play-version av de större ColdOx®-systemen. De standardiserade enheterna, som sträcker sig från 0-2000 m3/h, levereras komplett med UV-reaktor och en kolbädd med lågt tryckfall, fläkt och styrsystem.

Som tillval finns betecknade H2S-förfiltreringsenheter, SulphaRed Compact.

Katalytiska system

För högkoncentrationsapplikationer samt gaser som är stabila och där ColdOx är mindre lämplig har vi utvecklat en katalytisk behandlingsteknik. Vår katalytiska teknologi, som vi integrerar i DEO- och Dualcat-produkterna, är baserad på en patenterad lösning där katalysatorn appliceras på ett metallnät. Detta ger oss en kompakt lösning med bra prestanda då metallnäten säkerställer en homogen temperatur för all behandlad gas.

Centrifuger

Centrifugerna är anpassade för livsmedelsindustrins unika krav på material, prestanda, temperatur och hållbarhet. Centrifugen separerar vätskepartiklar med en lamellrotor som snurrar med upp till 3000 rpm genom att utnyttja densitetsskillnaden mellan gasen och partiklarna. Centrifugen klarar flytande och fasta partiklar och med en mängd olika oljor och partiklar. Separerad olja evakueras kontinuerligt och kan i många fall återvinnas i fritösen eftersom den i princip är opåverkad av centrifugen.

Installationen är mycket kompakt och ger maximalt tillgängligt produktivt utrymme.

UV-reaktorer

UV-reaktorer är det praktiska sättet att tillämpa ColdOx-tekniken i fält. Vi har flera modeller, beroende på luftflöde och andra processförhållanden såsom ATEX. UV-reaktorerna är tillverkade av rostfritt stål och kommer med integrerade säkerhetssensorer och CIP (Cleaning in Place) för att rengöra systemet automatiskt.

Kolfilter/ Filtrering med aktivt kol

Filtrering med aktivt kol, eller adsorption som det kallas kemiskt, är en process där främst VOC filtreras bort. Aktivt kol är särskilt effektivt i kombination med ColdOx, eftersom de två teknologierna har sin maximala prestanda för kompletterande typer av gaser. Dessutom förstör det aktiva kolet ozon som skapas av ColdOx för att säkerställa att inget ozon finns i utloppsluften. I samma process uppstår en reningseffekt av kol som förlänger det aktiva kolets livslängd.

Sulpharedfilter

Avloppsvatten och biogas är applikationer där H2S och andra svavelföreningar förekommer i höga koncentrationer. Flera svavelföreningar har hög luktaktivitet, i själva verket kommer de av de mest luktande föreningar som är kända. SulphaRed-mediet reducerar endast svavelföreningarna och kan användas som enda steg eller i kombination med ColdOx som slutbehandling för kvarvarande VOC etc. SulphaRed har hög kapacitet för svavelföreningar och erbjuder därför lång livslängd och attraktiva driftskostnader.

Scrubbrar

Skrubbning, d.v.s. avlägsnande av gaser genom absorption i en vattenfas, är en välkänd teknik. Vi driver huvudsakligen sura skrubbrar för ammoniakavskiljning före ett ColdOx-system för hög och stabil prestanda. Användningsområden är vanligtvis kompostering, avloppsanläggningar eller biogasanläggningar.