UV-reaktorer

I vår högintensitets UV-reaktor har prestanda förbättrats avsevärt jämfört med traditionella system.

UV-behandling har använts för att hantera luktproblem sedan ca 20 år. På Centriair har vi vidareutvecklat UV-tekniken för att klara höga föroreningsbelastningar i en ibland mycket krävande industrimiljö.

UV-teknik fungerar genom att bryta upp bindningar i de organiska molekylerna och därigenom förändra deras kemiska sammansättning och luktpotential. Det sänker också den totala VOC-nivån i processgasen. UV-teknik kan alltså vara mycket effektiv på gaser och mycket små partiklar, förutsatt att den är rätt utformad och dimensionerad.

UV-reaktorn har minimalt tryckfall eller nedbrytning och det finns inga filter som behöver bytas ut. Systemet kan utformas för att hantera mycket stora flöden.

Vi har tre olika storlekar av UV-reaktorer:

  • Bert – UV reaktor för låg/medium luftflöden i industriella miljöer. 
  • Alfred – UV reaktor för mellanhöga luftflöden i industriella miljöer. 
  • Frej – UV reaktor för höga luftflöden i industriella miljöer