Tekniker

Separera, rena & kontrollera

Tillsammans hjälper vi våra partners att bemästra komplexiteten med industriell luftbehandling genom att separera partiklar och gasströmmar, eliminera skadliga ämnen och kontrollera prestanda genom övervakning och optimering i realtid.

Separationstekniker​

Avancerad separationsteknik som tar bort skadliga partiklar och separerar aerosoler, av vilka några kan fångas upp och återanvändas i industriella processer.

Reningstekniker

Innovativa katalytiska och oxidativa reningstekniker eliminerar skadliga processgaser och lukter med låga energi- och underhållskostnader

Kontroll och optimeringssystem​

Övervakning, kontroll och optimeringssystem i realtid säkerställer högsta möjliga prestanda.

VARFÖR CENTRIAIR?

Minska miljö- och hälsopåverkan

Högeffektiv rening av pertiklar och gas, luktrening, aerosol- och gasseparering och minskning av klimatutsläpp.


Läs mer

Spara enrgi, utrymme och kostnader

Säkerställ högsta energieffektivitet, minsta fotavtryck och lägsta totala ägandekostnad.Läs mer

Garantera hög prestanda

Garanterad hög prestanda med anpassade lösningar för viktiga indistruella applikationer, kontrollerade och verifierade med realtidsdata.

Läs mer