DEO-100 i en kompakt aluminiumkapsling

Grundsund/Sverige
99%.
rening av lukter och H2S på 100 m³/h

DEO-100 inuti en kompakt aluminiumkapsling. I Lysekil installerade vi en katalytisk enhet, DEO-100 inuti i en kompakt aluminiumkapsling, designad som väderskydd. DEO-100-enheten är utformad för att minska minst 95 % av lukten mätt i luktenheter, normalt är minskningen 98-99 %. Utan förbrukningsvaror och upp till 10 års garanti har denna utrustning visat sig vara effektiv och pålitlig.

Efter nästan ett år i drift, inklusive under sommaren, är både invånare och kommun nöjda, lukter och klagomål är borta.