Industriell livsmedelsproduktion – Processad fisk– ColdOx

Rena Hav /Sverige
upp till 98%
rening av lukter och H2S

Rena Hav är en biogasanläggning belägen inom industriområdet för Sveriges största fiskförädlingsindustri. Rena Hav använder överskottsråvara från produktionen för att producera biogas och ett ekologiskt gödningsmedel. Med ett läge längs den attraktiva västkusten så ställdes  stränga krav på luktutsläpp när anläggningen etablerades. Genom att använda en SulphaRed för högbelastningssubstrattank och en ColdOx för huvudflödet har Centriair-installationen levererat höga resultat sedan starten av anläggningen 2019.