Hantering av fast avfall – ColdOx™ system

Ølstykke/Denmark
Upp till 98%
VOC rening med ett luftflöde på 60.000 m³/h

“Gemidan är ett innovativt och modernt resursåtervinningsföretag, verksamt inom avfallssektorn.

Anläggningen i Ølstykke hanterar och behandlar organiskt avfall/restprodukter i Danmark. Denna anläggning tar emot organiskt hushållsavfall och genererar en slurry för förnybar energi.

För att säkerställa en god miljö för anställda och närboende stödjer Centriair Gemidan genom att effektivt ta bort lukt från processen innan luften släpps ut. ColdOx-systemet, med sin starka prestanda, lilla installationsyta och minimala underhållskrav, visar sig vara en effektiv och pålitlig lösning för luktbehandling,

60 000 m3/h.”