Från fritering till Energi

3 MW
återvunnnen effekt

Utnyttja energiåtervinning inom industriell fritering för en mer hållbar process

Orkla, ett ledande livsmedelsföretag, har revolutionerat potatisfriteringen genom att integrera banbrytande energiåtervinningsteknik. Överskottsvärmen som genereras under fritering fångas upp och utnyttjas, vilket gör att Orkla inte bara ökar drifteffektiviteten utan bidrar också väsentligt till hållbarhetsmålen, vilket banar väg för en grönare och mer resurseffektiv framtid inom livsmedelsindustrin.

Sedan 2012 har Orkla använt konceptet för återvunnen energi från Centriair för blanchering och uppvärmning av byggnader, vilket visar deras engagemang för att utnyttja hållbara energilösningar i hela sin verksamhet.