Slakterier & Rendering – Tank för flytande restavfall – DEO

Dahlbergs slakteri /Sverige
upp till 98%
minskning av lukt och H2S

Dahlbergs slakteri producerar främst nöt- och griskött för den svenska marknaden med en medelstor produktionsanläggning i södra Sverige. Djurdelar som inte bearbetas för livsmedel lagras i en flytande avfallstank för insamling som biogasråvara. Dessa tankar skapade en allvarlig olägenhet samt ett säkerhetsproblem för arbetare på grund av höga H2S-nivåer. Med en DEO-installation löste Centriair problemet, använde en minimal installationsyta fotavtryck och gav en oöverträffad prestanda.