Fast avfall – Kompostering – ColdOx

Polen
upp till 98%
minskning av lukter och ammoniak/NH3

Avfallshantering för staden Tczew och dess omgivningar. Genom komposteringsprocessen avges lukter samt ammoniak som behöver behandlas. Centriair installerade en skrubber med ett ColdOx-system som tar bort ammoniak och minskar luktutsläpp. Med en speciell installationsplattform minskade anläggningens installationsyta och kunde passas in i ett befintligt rum på anläggningen.