Industriell livsmedelsproduktion – Djurfoder Feed – ColdOx + DEO

Polen
upp till 98%
minskning av lukter och ammoniak/NH3

Djurfoderproducent i Polen som producerar djurfoder från färsk fiskrens/fiskbiprodukter. Produktionsprocessen ger utsläpp av starka lukter som störde grannarna. När den nya produktionsanläggningen byggdes var utsläppskraven mycket stränga. En kombinerad ColdOx- och DEO-lösning löste problemet.