Tack alla som besökte oss på IFAT!

Vilka produktiva dagar vi hade på IFAT i år. Vi kan verkligen se en enorm ökning av luktkontrollsystem, där vi står i centrum.

Nya leads, nya partnerskap och nya möjligheter är vad vi tar med oss från IFAT. Vi ser fram emot att leverera alla löften och åtaganden vi gjort till våra medbesökare. Vi ses på nästa IFAT!