En annan dag, ännu en milstolpe i Finland!

Centriair har fått en order att behandla lukten från en avfallsstationer i Finland. Systemet består av en ColdOxTM-enhet och syftar till att uppfylla kraven på miljötillstånd.

 

“Centriair blir verkligen ledande när det gäller teknisk utveckling …” – säger VD, Per Kaijser, -Vi har övervakat den finska marknaden och så snart möjligheten kom, rusade vi omedelbart med vår lösning för att lösa dessa mycket komplexa luktproblem “.

 

Det är viktigt att notera att detta redan är ett andra projekt i Finland inom ett år som ger oss en positiv vision för framtiden när det gäller välstånd och tillväxt i Norden.