Teknologi

Centriair AB utvecklar lösningar för energieffektivt avlägsnande av luftburna partiklar, VOC och lukt från industriella processer genom processerna;

ColdOx ™ – Oxidation av VOC genom användning av högintensiv UV, överflödig ozon och fotokemisk oxidation som stöds av specialkatalysatorer. Oxidationseffektiviteten är upp till 98% i omgivningstemperatur med minimalt energibehov och ozonsläpp.

Centrifugalseparation – Avancerad centrifugalseparation av flytande eller fasta partiklar från processgasen.

CentrOx ™ -Kombinerar avancerad centrifugalseparation med ColdOx ™ -systemet i de fall partiklar i fast eller droppform förekommer i gasflödet.

Deo™ och DualCat ™ – Är ett energieffektivt enstegs respektive tvåstegs katalytiskt oxideringssystem som är utformat för att avlägsna svavelkomponenter, merkaptaner, aromater och metanslip. Systemen lämpar sig för att behandla gaser från AD-anläggningar  och metanuppgraderinganläggningar.

SulphaRed ™ – Är ett förbehandlingssystem för att reducera höga koncentrationer (>100 ppm)  av svavelföreningar innan före VOC-avlägsnande.

 

ColdOx ™ och CentrOx ™ -systemen är resultaten av ett långt utvecklingssamarbete mellan Centriair, forskare vid KTH, Royal Institute of Technology i Stockholm och ett antal industriföretag.

Sedan starten 2007 har Centriair levererat ett drygt 40-tal anläggningar inom marknadssegmenten livsmedel, Biogas och avfall/återvinning. Vänligen klicka här för utvalda referenser.