Lösningar

Centriair AB utvecklar högteknologiska lösningar för energieffektivt luftrening av luftburna partiklar, VOC och lukt från industriella processer, främst inom livsmedels-, livsmedelsrester, avfall och biogasbehandling.

I livsmedelsindustrin är de flesta av våra referenser inom friterings-applikationer, men vi implementerar i allt högre grad våra lösningar på rökning, rostning och fiskbehandling. Frying ansökningar inkluderar hög temperatur olja stekning av produkter som pommes frites, Crisps / Chips, nudlar, kyckling, fisk, kött och bakverk.

I mat rester  produktionen erbjuder vi lösningar för djurmat, Slakteri och avfall.
I Biogas och Avfallshantering erbjuder vi ett brett spektrum av tekniker för att minska luftburna utsläpp från fastavfallshantering, avloppsrening och biogasbehandling.

Inom dessa branscher löser vi ett brett spektrum av utsläppsproblem genom teknologiledande lösningar med beprövade miljömässiga och ekonomiska fördelar. Våra lösningar har vanligtvis högre prestanda, lägre driftskostnader och lägre energiförbrukning än rådande system.

Bortsett från dessa branscher kan våra lösningar anpassas för att behandla luftburna utsläpp från andra källor. Kontakta oss om du har ett utsläppsproblem som du vill lösa.