Centriair sätter nya mål på den 1: a försäljningskonferensen i Sverige

Den 5 och 6 februari har Scandinavian Centriair AB anordnat en konferens för analys och beslutsfattande inom varje marknad i Europa. Distributörer från Storbritannien, Tyskland, Polen och Spanien har deltagit i evenemanget. Viktiga ämnen som nyutvecklade produkter, prognoser för försäljning och tillväxtpotentialer har presenterats och diskuterats.

“Jag tror att dessa typer av konferenser är mycket viktiga för alla växande organisationer, eftersom de understryker betydelsen av samarbete inom hela laget. Tillsammans med distributörerna har vi uppnått goda resultat och involverat dem ännu mer i företagets utveckling och tillväxtprocesser. “- säger marknadschef för Centriair, Per Kaijser.

Konferenserna inkluderade också ett besök på vår anläggning på Estrella, som är en ledande mellanmålstillverkare i Sverige. Försäljningsgruppen från hela Europa fick en chans att se systemet i akt och delade med sig några insikter om sina lokala marknader och de flesta optimala försäljningsstrategier att genomföra.