4 dagar – 100 möjligheter

POLLUTEC 2021 – om jag skulle behöva beskriva det med ett ord skulle jag säga “ANMÄRKLIGT”.

Inom 4 dagar efter mässan har vårt team lyckats ta reda på mer än 70 luktbehandlingsrelaterade projekt i olika branscher. Vi såg ett stort intresse för Waste to Energy-sektorn samt AD och Biogas. Ett stort intresse har också visats av avloppsvattenföretag och andra unika applikationer som dagvatteninsamling, pappersåtervinning, kompostering och många fler.

Förutom att få veta mer om lokala applikationer och pågående projekt, har vårt team också lyckats knyta kontakter med starka franska industriaktörer med aktiviteter både lokalt och internationellt.

Generellt sett, trots att vi är placerade i en hall med många andra leverantörer av luktkontroll, tror vi starkt på att vårt företag faktiskt sticker ut och inte bara när det gäller monterdesign, utan också i mängden intresse, nyfikenhet och tillit som det lyckades omedelbart förmedla till våra monterbesökare.